Hatay Ünal kandidiert für die KPÖ

Tuesday, 7. September 2010 @ 14:10

Hatay Ünal

Yozgat Sarinin ören Köyü de doğdu, ilkokul-ue orta okulunu Yozgat da-tamomladl. 20 Yıldır Avusturya da yaşamakda ve çalışmaktadır.Adaylığiımı KPÖ belediye meclis üyesi olarak koymakdayim, 15. Viyanadan viyananin hepsinden oyvere bilirsiniz


* Çünkü, SPÖ, Grünen ve ÖVP Partilerinin seçim öncesi verdikleri sözleri seçim sonrası yerine getirmediklerinden,

* Çünkü, Göcmen Dernekerinden edindiğim tecrübeler sonucunda, hepimizi kapsayan daha büyük politikaların gerekliliğine inandığımdan,

* Çünkü, çoğunlugunu göçmenlerin ve yabancıların oluşturduğu inşaat işçilerinin yaşama ve calışma koşullarını iyi bildiğimden,

* Çünkü, göçmen kökenli Avusturya vatandaslarının ve yabancıların İş ve İşçi Bulma Kurumlarında karşılaştıkları sorunları bildiğimden,

* Çünkü, Göçmen kökenlilere verilen Belediye evlerinin durumlarını bildiğimden (Kira, bakım, onarım ve gettolaştırılma),

* Çünkü, Egitim hakkının zengilerin tekelinde olmaması gerektiği ve KPÖ` nün herkes için eşit ve parasız Eğitimi (çocuk kreşleri, okullar ve universiteler) desteklediğinden,

* Çünkü, KPÖ` nün, Avusturya vatandaşlari, göçmenler yada yabancılar için eşit hakları savunduğundan,

* Çünkü, SPÖ ve diger partilerin artık İşçiler, İşsizler ve zor durumdaki vatandaşlar icin yeterli politikaları üretmedigini düşündügümden,

* Çünkü , Enternasyonalist (Anti- Irkcilik) olmanın, yaşanılan yerde her alanda mücadele etmek olduğundan,

* Çünkü, bu düşüncelerin gerçekleştirilmesi için KPÖ`den adayim.
10 Ekimde oyunu Kullan: KPÖ Listeye & Hatay Ünal yaz.

KPÖ: Drechslergasse 42, 1140 Wien, wien.kpoe.at, Tel.: 0681 20384372


KPÖ Wien
http://wien.kpoe.at/article.php/20100907141057352